کارفرما:
وضعیت پروژه: خاتمه یافته
آدرس سایت:
تاریخ شروع پروژه: 1396/6/29
تنوع ابنیه و بافتهای مسکونی و غیر مسکونی بمنظور جلوگیری از یکنواختی و تکرار در چشم انداز ها و کوریدورهای دید و حتی توجه به بلند مرتبه سازی جهت ایجاد تنوع خط آسمان و نیمرخ شهری مناسب در طراحی شهری عالیشهر مد نظر بوده است  که این هدف در پروژه مسکونی مختلط فاز 3 با افزایش تراکم و رسیدن به 8 طبقه در ساخت مورد نظر قرار گرفته است.
از سوی دیگردر شهر جدید عالیشهر شتاب گرفتن ایجاد خدمات روبنایی و محوطه سازی وتجهیز فضاهای عمومی شهری با هدف افزایش ساعات حضور ساکنین شهر در فضاهای عمومی و ایجاد برخورد های چهره به چهره اجتماعی ساکنین در فضاهای یاد شده نیز در طراحی این مجموعه مورد هدف طراحان بوده و فضایی جهت بازی کودکان و محوطه سازی سبز در 70 درصد از قطعه مورد نظر طراحی گردیده است.
موقعیت این مجتمع مسکونی – تجاری در فاز 3 شهر جدید عالیشهر در تقاطع خیابان 32 متری شهدای گمنام  با خیابان 24 متری شهید رجایی واقع گردیده است. مقیاس عملکردی این کاربری در سطح ناحیه تعیین گردیده است. این پروژه در زمین به  مساحت 4888 متر مربع در نظر گرفته شده است.
مجتمع های مسکونی مختلط و سایر کاربریهای از این دست که در آنها تلفیق کاربریها انجام گردیده است، از آنجا که تلفیق کاربریها افزایش تعاملات اجتماعی و افزایش برخوردهای اجتماعی گروههای مختلف استفاده کنندگان را موجب می گردند در ایجاد سرزندگی و حس مکان و حتی ایجاد امنیت بدلیل حضور افراد در ساعات مختلف شبانه روز در فضاها نقش بسزایی ایفا می نمایند.
بنابراین در طراحی کانسپت و فرم کلی ساختمان نیز با توجه به کشیدگی زمین مورد نظر در راستای شمالی جنوبی و قرارگیری باز شوها در راستای شرق و غرب که بلحاظ اقلیمی مورد نظر نمی باشد سعی شده است با استفاده از شیدر ها یا پوسته هایی که سایه اندازی ایجاد می نمایند (بر گرفته از شناشیر های سنتی بوشهر) و حتی المقدور استفاده از پیش آمدگی و پس رفتگی های حجم بتوان حداکثر استفاده را از پنجره های جبهه شمال و جنوب داشت.


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )