فراخوان مسابقه نامگذاری مجموعه ورزشی استخر شهر جدید عالیشهر
نظربه اینکه شرکت عمران شهر جدید عالیشهر  قصد فراخوان مسابقه نـامگذاری مجموعه ورزشی استخر این شهر جدید عالیشهر را دارد که با مشارکت شهروندان شریف این شهر، نسبت به تعیین نام این پروژه که در دست احداث است اقدام نماید.
علاقه مندان می توانند نام های پیشنهادی خود را با تاکید بر نام های ایرانی، بومی و منطقه ای از طریق سایت شرکت عمران  به آدرس www.aalishahr-ntoir.gov.ir ( کلیک بر روی تصویر فراخوان مسابقه) و یا از طریق سامانه پیام کوتاه 30001248568200 ارسال نمایند.
مقررات مسابقه :
  • شرکت در این مسابقه محدودیت سنی ندارد.
  • هر نفر می تواند حداکثر 3 نام پیشنهادی را ارسال نماید.
  • نام های ارسالی بایستی از اسامی سلیس، شیوا و ترجیحا کوتاه انتخاب گردد.
  • ارسال اسامی انتخابی تنها از طرق موارد اعلام شده امکان‌پذیر است.
  • برای ارسال نام ها در سایت شرکت ضمن تکمیل فرم ثبت نام ، در قسمت ارسال اسامی ، نام های پیشنهادی خود را درج نمایید و برای ارسال از طریق سامانه پیام کوتاه ضمن درج مشخصات کامل فردی و شماره تلفن تماس،3 نام پیشنهادی را در یک پیام ارسال نمایید.
  • شرکت عمران شهر جدید عالیشهر از پذیرش نام های پیشنهادی از طریق مکاتبه و یا مراجعه حضوری معذور است.
  • از نظر شرکت عمران شهر جدید عالیشهر، ارسال کننده نام ، پیشنهاد دهنده آن شناخته می‌شود و هرگونه مغایرت و پیامدهای ناشی از آن با مسئولیت ارسال کننده خواهد بود.
  • شرکت عمران شهر جدید عالیشهر حق استفاده از نام پذیرفته شده را برای نامـگذاری پروژه مورد نظـر و درج در تابلوی آن برای خود محفـوظ می‌دارد.
  1. ارسال اسامی پیشنهادی به معنای پذیرش تمامی مقررات این مسابقه است و تصمیم‌گیری در مورد مسائل پیش‌بینی نشده به عهـده شرکت عمران شهر جدید عالیشهر می باشد.
گاه شمارمسابقه :مهلت ارسال آثار: شنبه 1396/11/28
شایان ذکر است در روز افتتاح پروژه به پیشنهاد دهنده نام منتخب هدیه ای به رسم یادبود اهدا خواهد شد.
 
فرم فراخوان مسابقه نامگذاری مجموعه ورزشی استخر
اطلاعات شخصی و پیشنهادها
در فیلد های زیر اطلاعات شخصی و پیشنهادهای خود را وارد نمایید.
help
ممانعت از سابمیت ماشینی
help
 
 
help