مزایده 7 واحد تجاری (بازارچه الماس) فاز 4 عالیشهر واگذار می گردد. (1396/5/21)
فراخوان گذار : شرکت سهامی عمران شهر جدید عالیشهر
موضوع فراخوان: شركت سهامی عمران شهر جديد عاليشهر در نظر دارد ، تعداد 7 واحد تجاری (بازارچه الماس) واقع در فاز 4 عالیشهر طبق جدول ذیل از طریق فراخوان عمومی به صورت نقد و اقساط با دريافت پنجاه درصد مبلغ کل پيشنهادي برنده بصورت نقد و مابقی بصورت اقساط 30 ماهه به متقاضيان واجد شرايط به فروش برساند.
 
فراخوان عمومی 7 واحد تجاری (بازارچه الماس)واقع در فاز 4 عالیشهر
 
رديف شماره واحد مساحت مترمربع كاربري فاز طول عرض قیمت هر متر مربع اقساط با دریافت 50% نقد مابقی اقساط 30ماهه  (ریال ) قیمت کل اقساط با دریافت 50% نقد مابقی اقساط 30ماهه   (ریال ) مبلغ ضمانتنامه (ریال) تاریخ بازگشایی پاکت
1 7 27.33 واحد تجاری 4 6.06 4.62 22.000.000 601.260.000 30.000.000 ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 96/06/06
2 8 27.33 واحد تجاری 4 6.06 4.58 22.000.000 601.260.000 30.000.000
3 9 27.33 واحد تجاری 4 6.06 4.6 22.000.000 601.260.000 30.000.000
4 10 27.33 واحد تجاری 4 6.06 4.6 22.000.000 601.260.000 30.000.000
5 11 27.33 واحد تجاری 4 6.06 4.61 22.000.000 601.260.000 30.000.000
6 12 27.33 واحد تجاری 4 6.06 4.6 22.000.000 601.260.000 30.000.000
7 13 27.33 واحد تجاری 4 5.95 4.6 22.000.000 601.260.000 30.000.000
     
 
 
نوع ضمانتنامه شرکت در فراخوان
1- ضمانتنامه بانکی در وجه شرکت سهامی عمران شهر جدید عالیشهر(اعتبار ضمانتنامه بانکی حداقل باید سه ماه باشد) یا واریز وجه نقد به حساب سپرده شرکت سهامی عمران شهر جدید عالیشهربه شماره حساب 2173691052006 نزد بانک ملی گلشن.
2- محل اجرا و دریافت اسناد فراخوان : استان بوشهر ـ بزرگراه خلیج فارس ـ شهر جدید عالیشهرـ بلوار زیتون ـ شرکت عمران شهر جدید عالیشهرـ واحد امور قراردادها 
3- مهلت دریافت اسناد فراخوان : از تاریخ درج آگهی نوبت دوم حداکثر تا ساعت 13:00روز شنبه مورخ 04/06 /1396به مدت 15 روز میباشد.
4- مهلت تحويل اسناد فراخوان: حد اکثر تا پايان ساعت13:00 روز یکشنبه مورخ 1396/06/05 ميباشد.
5- تاريخ بازگشايي پيشنهادهاي فراخوان : براساس اطلاعات مندرج در جدول فوق می باشد.


توسط روابط عمومی در تاریخ 1396/5/21


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )