مناقصه تجدید فراخوان عمومی پروژه ها (1396/5/21)
دستگاه مناقصه گذار : شرکت سهامی عمران شهر جدید عالیشهر
دستگاه نظارت : اداره فنی و اجرایی شرکت سهامی عمران شهر جدید عالیشهر
نوع فراخوان:  تجدید فراخوان عمومی (یک مرحله­ای)
نوع پروژه و موضوع : به شرح جدول زیر

 
ردیف شرح عملیات برآورد تقریبی
(ريال )
تضمین (ريال ) تاریخ دریافت کلیه اسناد
(ارزیابی کیفی و مناقصه )
مهلت تحویل کلیه اسناد
(ارزیابی کیفی و مناقصه )
تاریخ گشایش پاکات ارزیابی کیفی تاریخ گشایش پاکات مناقصه
1 تکمیل مدرسه راهنمایی فاز 4 13.554.754.843 677.738.000 96/05/21
تا
96/05/25
96/06/11 96/06/12 ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 96/06/15
2 احداث ساختمان کلانتری فاز 1 11.277.304.131 563.866.000
3 مسیر دوچرخه سواری فاز 2 3.940.530.141 197.027.000
 
 
محل تأمین اعتبار : منابع داخلی و تهاتر اراضی
نوع ضمانتنامه شرکت مناقصه : ضمانتنامه بانکی معتبردر وجه شرکت سهامی عمران شهر جدید عالیشهر
محل اجرای پروژه : استان بوشهر  شهر جدید عالیشهر
محل دریافت کلیه اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه : استان بوشهر  بزرگراه خلیج فارس  شهر جدید عالیشهر   بلوار زیتون  شرکت سهامی عمران شهر جدید عالیشهر واحد امور قراردادها 
محل تحویل کلیه  اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه : دبیر خانه شرکت سهامی عمران شهر جدید عالیشهر
حداقل شرایط مجاز برای دریافت اسناد : داشتن گواهی احراز رشته ابنیه و با حداقل رتبه 5 برای ردیف های 1 و 2 جدول فوق و رشته راه و باند و با حداقل رتبه 5 برای ردیف 3 جدول فوق
مهلت تحویل کلیه اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه : حداکثر تا ساعت 13  روز شنبه مورخ 96/06/11 می باشد .


توسط روابط عمومی در تاریخ 1396/5/21


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )