مناقصه تجدیدآگهی فراخوان عمومی مناقصه شماره 3-97 (1397/3/7)
دستگاه مناقصه گذار : شرکت سهامی عمران شهر جدید عالیشهر
دستگاه نظارت : اداره فنی و اجرایی شرکت سهامی عمران شهر جدید عالیشهر
نوع فراخوان:  فراخوان عمومی (یک مرحله­ای)
نوع پروژه و موضوع : به شرح جدول زیر
 
ردیف شرح عملیات برآورد تقریبی
(ريال )
تضمین (ريال ) تاریخ دریافت کلیه اسناد
(ارزیابی کیفی و مناقصه )
مهلت تحویل کلیه اسناد
(ارزیابی کیفی و مناقصه )
تاریخ گشایش پاکات ارزیابی کیفی تاریخ گشایش پاکات مناقصه
1 احداث دبستان 12 کلاسه فاز 4 33.291.000.000 1.665.000.000 97/03/09
تا
97/03/13
97/03/28 97/03/29 ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 97/03/30
2 آماده سازی بخشی از معابر فاز 4 26.321.292.200 1.317.000.000
 
 
محل تأمین اعتبار دبستان 12 کلاسه فاز 4 : منابع استانی و منابع داخلی یا تهاتر اراضی
محل تأمین اعتبار آماده سازی بخشی از معابر فاز 4 : منابع داخلی یا تهاتر اراضی
نوع ضمانتنامه شرکت مناقصه : ضمانتنامه بانکی معتبردر وجه شرکت سهامی عمران شهر جدید عالیشهر
محل اجرای پروژه : استان بوشهر شهر جدید عالیشهر
محل دریافت کلیه اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه : استان بوشهر بزرگراه خلیج فارس شهر جدید عالیشهر   بلوار زیتون شرکت سهامی عمران شهر جدید عالیشهر واحد امور قراردادها
محل تحویل کلیه  اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه : دبیر خانه شرکت سهامی عمران شهر جدید عالیشهر
حداقل شرایط مجاز برای دریافت اسناد احداث دبستان 12 کلاسه فاز 4: داشتن گواهی احراز رشته ابنیه و با حداقل رتبه 5
حداقل شرایط مجاز برای دریافت اسناد آماده سازی بخشی از معابر فاز 4 : داشتن گواهی احراز  رشته راه و باند و با حداقل رتبه 5
مهلت تحویل کلیه اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه : حداکثر تا ساعت 14:30  روز دوشنبه مورخ 97/03/28 می باشد .
قیمت ها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد .
 


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )