مزایده فراخوان عمومی اجاره مجتمع فرهنگی و هنری آفتاب شهر جدید عالیشهر شماره 1-98 (1398/2/4)
شرکت سهامی عمران شهر جدید عالیشهر در نظر دارد اجاره مجتمع فرهنگی و هنری آفتاب شهر جدید عالیشهر را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده ، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت              ( www.Setadiran.ir) و با شماره مزایده 5098005962000001 و شماره مورد اجاره 5198005962000001 به صورت الکترونیکی واگذار نماید.
زمان انتشار در سایت : ساعت 7 صبح مورخ 98/01/29
مهلت دریافت اسناد مزایده : تا ساعت 15 مورخ 98/02/14
 تاریخ بازدید : روزانه بین ساعت 9 صبح تا ساعت 13 از مورخ 98/01/29 تا مورخ 98/02/14
  آخرین مهلت ارسال پیشنهاد : تا ساعت 15 مورخ 98/02/15
 زمان بازگشایی : ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 98/02/16
مهلت زمانی ارائه پاکت الف به دبیر خانه شرکت : تا ساعت 15 مورخ 98/02/15
برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده ( در صورت وجود هزینه مربوطه) ، پرداخت تضمین شرکت در مزایده ( ودیعه ) ، ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بوده مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )