مزایده تجدید فراخوان عمومی اجاره مجتمع فرهنگی و هنری آفتاب شهر جدید عالیشهر شماره 2-98 (1398/2/22)
شرکت سهامی عمران شهر جدید عالیشهر در نظر دارد اجاره مجتمع فرهنگی و هنری آفتاب شهر جدید عالیشهر را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده ، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( www.Setadiran.ir) و با شماره مزایده ۵۰۹۸۰۰۵۹۶۲۰۰۰۰۰۲ و شماره مورد اجاره ۵۱۹۸۰۰۵۹۶۲۰۰۰۰۰۲ به صورت الکترونیکی واگذار نماید.
زمان انتشار در سایت : از ساعت 7 مورخ 98/02/21 تا ساعت 15 مورخ 98/03/04
مهلت دریافت اسناد مزایده : تا ساعت 15 مورخ 98/03/02
 تاریخ بازدید : روزانه بین ساعت 9 صبح تا ساعت 13 از مورخ 98/02/21 تا مورخ 98/03/02
  آخرین مهلت ارسال پیشنهاد : تا ساعت 15 مورخ 98/03/04
 زمان بازگشایی : ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 98/03/06
مهلت زمانی ارائه پاکت الف به دبیر خانه شرکت : تا ساعت 15 مورخ 98/03/04
برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده ( در صورت وجود هزینه مربوطه) ، پرداخت تضمین شرکت در مزایده ( ودیعه ) ، ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بوده مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )