مزایده تجدید آگهی فراخوان عمومی شماره: 7-98 (1398/5/9)
شركت عمران شهر جديد عاليشهر در نظر دارد ، تعداد 14 قطعه زمین با کاربری مسکونی مختلط واقع در فاز 3 طبق جداول ذیل از طریق فراخوان عمومی به صورت نقد و اقساط با دريافت پنجاه درصد مبلغ کل پيشنهادي برنده بصورت نقد و مابقی بصورت اقساط 30 ماهه به متقاضيان واجد شرايط به فروش برساند.

ردیف شماره قطعه مساحت (مترمربع ) فاز کاربری سطح اشتغال تراکم تعداد طبقات قیمت هر متر مربع اقساط با دریافت 50% نقد مابقی اقساط 30ماهه   (ریال ) قیمت کل اقساط با دریافت 50% نقد مابقی اقساط 30ماهه  (ریال ) مبلغ ضمانتنامه (ریال)
1 3-535 156.50 3 مسکونی مختلط 60% 180% 3 10.640.000 1.665.160.000 83.000.000
2 3-368 217.80 3 مسکونی مختلط 60% 120% 2 10.000.000 2.178.000.000 11.000.000
3 3-369 136.90 3 مسکونی مختلط 60% 120% 2 10.000.000 1.369.000.000 70.000.000
4 3-370 177.1 3 مسکونی مختلط 60% 120% 2 10.000.000 1.771.000.000 90.000.000
5 3-371 189.55 3 مسکونی مختلط 60% 120% 2 10.000.000 1.895.500.000 10.000.000
6 3-372 177.36 3 مسکونی مختلط 60% 120% 2 10.000.000 1.773.600.000 90.000.000
7 3-373 245.39 3 مسکونی مختلط 60% 120% 2 10.000.000 2.453.900.000 123.000.000
8 354-3 178.2 3 مسکونی مختلط 60% 120% 2 10.080.000 1.796.256.000 90.000.000
9 355-3 162.2 3 مسکونی مختلط 60% 120% 2 10.080.000 1.634.976.000 82.000.000
10 356-3 147.1 3 مسکونی مختلط 60% 120% 2 10.080.000 1.482.768.000 75.000.000
11 365-3 154.7 3 مسکونی مختلط 60% 120% 2 10.080.000 1.559.376.000 78.000.000
12 366-3 171.7 3 مسکونی مختلط 60% 120% 2 10.080.000 1.730.736.000 90.000.000
13 543-3 138.71 3 مسکونی مختلط 60% 180% 3 10.640.000 1.475.874.400 75.000.000
14 545-3 141.59 3 مسکونی مختلط 60% 180% 3 10.640.000 1.506.517.600 75.000.000


نوع ضمانتنامه شرکت در فراخوان:
ضمانتنامه بانکی در وجه شرکت سهامی عمران شهر جدید عالیشهر(اعتبار ضمانتنامه بانکی حداقل باید سه ماه باشد) یا واریز وجه نقد به حساب سپرده شرکت سهامی عمران شهر جدید عالیشهربه شماره حساب IR 460 100 004 001 102  706  375 891   نزد بانک ملی یا بانک سپه
محل اجرا و دریافت اسناد فراخوان : استان بوشهر ـ بزرگراه خلیج فارس ـ شهر جدید عالیشهرـ بلوار زیتون ـ شرکت عمران شهر جدید عالیشهرـ واحد امور قراردادها 
مهلت دریافت اسناد فراخوان : از تاریخ درج آگهی نوبت دوم حداکثر تا ساعت 12 روز  چهارشنبه  مورخ 98/05/30 میباشد.
مهلت تحويل اسناد فراخوان: حد اکثر تا پايان ساعت 12 روز  شنبه مورخ 98/06/02 ميباشد.
تاريخ بازگشايي پيشنهادهاي فراخوان : ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 98/06/03 می باشد.نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )