مناقصه آگهی فراخوان عمومی مناقصه شماره 8-98 (1398/5/9)
شرکت سهامی عمران شهر جدید عالیشهر در نظر دارد مناقصه های عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) به شرح جدول ذیل  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  WWW. Setadiran.Ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

ردیف موضوع مناقصه شماره فراخوان
1 تکمیل پارک بهاران فاز 4 شهر جدید عالیشهر 2098005962000007
2 تکمیل پارک تابان فاز 4 شهر جدید عالیشهر 2098005962000008
3 عملیات تکمیل آماده سازی بخشی از معابر فاز 4 شهر جدید عالیشهر 2098005962000009
4 رفع نواقص بخشی از معابر سطح شهر جدید عالیشهر 2098005962000010
5 اجرای کامل گذرهای محله 5 فاز 4 شهر جدید عالیشهر 2098005962000011
6 عملیات بخشی از گذرهای واقع در قسمت شمالی فاز 6 شهر جدید عالیشهر 2098005962000012


مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : از ساعت 7 صبح مورخ 98/05/10 تا ساعت 17 ظهر مورخ 98/05/12
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد : تا ساعت 17 مورخ 98/05/26
مهلت زمانی ارائه پاکت الف : تا ساعت 12 مورخ 98/05/26
زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 10 صبح مورخ 98/05/27
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای (الف) آدرس : بوشهر –عالیشهر –بلواز زیتون –شرکت سهامی عمران شهر جدید عالیشهر –و تلفن  8-33682006 -
077


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )